De Stichting Zinloos Geweld Tegen dieren dringt al langere tijd aan op een ‘zelfstandig houdverbod’ voor dierenbeulen. De stichting heeft er samen met Joost Eerdmans voor gezorgd dat enkele jaren geleden de straf op dierenmishandeling is verhoogd.

Als dit wetsvoorstel straks echt een wet gaat worden, krijgt de rechter meer mogelijkheden om dierenmishandelaars strenger te straffen. Mensen dier straks hun dieren verwaarlozen of mishandelen mogen enkele jaren geen dieren meer houden. Wij hopen dat het houdverbod straks 10 jaar gaat bedragen. Op deze manier geeft de overheid een signaal af, dat zij mishandelen van dieren niet meer accepteren.

Momenteel is de wetgeving zo geregeld dat een dierenbeul twee maal de fout in moet gaan, voordat er een houdverbod wordt uitgesproken door de rechter.

Eerst moet het voorstel nog  langs de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer. Pas nadat die ermee ingestemd hebben kan het een echte wet worden en kan het zelfstandig houdverbod worden opgelegd. We blijven druk zetten op de overheid voor een snelle afwikkeling!