Meld uw geconstateerde dierenleed bij ons, wij onderzoeken de afhandeling meldingen.

Meld hier AUB uw geconstateerde dierenleed. Momenteel zijn we bezig met een groot schalig onderzoek naar de afhandeling van de meldingen door controlerende instanties, NVWA, Dierenpolitie en de LID.

Wij verzoeken u meldingen van dierenleed, dierenmishandeling ook te melden bij 144

Welke meldingen kan ik melden bij 144?

Dieren in acute nood en/of gewonde dieren. Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, belt u met 144.

Wat meld ik niet bij 144?

Om te voorkomen dat u voor uw melding meerdere malen wordt doorverbonden of doorverwezen, vindt u hier een overzicht van instanties waar u terecht kunt voor meldingen waarbij het dierenwelzijn niet in het geding is.

 • Gevonden dode kleine dieren (zoals vogels en egels): de afdeling milieu van uw gemeente;
 • Gevonden dode huisdieren: lokale dierenambulance en/of de afdeling milieu van uw gemeente;
 • Gevonden dood groot wild: 0900-8844;
 • Overlast van dieren (blaffende honden e.d.): uw wijkagent via 0900-8844;
 • (Overlast van) zwerfkatten: lokale afdeling van de Dierenbescherming;
 • Vermiste/gevonden huisdieren: lokale dierenambulance.

Hoe en wanneer bereik ik 144?

 • Het telefoonnummer 144 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. In het geval de lijn overbezet is, kunt u het terugbelformulier invullen.
 • Via dit meldformulier op www.politie.nl. U kunt hiermee beeldmateriaal naar de politie verzenden.

Ziet u dieren mishandeld worden?

Bent u getuige (geweest) van dierenmishandeling? Meld dit dan bij 144. Er is sprake van dierenmishandeling wanneer een dader opzettelijk en zonder redelijk doel een dier pijn doet of verwondt. Bij mishandeling van dieren is de verklaring van één of meer ooggetuigen vaak onontbeerlijk om de dader(s) aan te spreken en/of te vervolgen.

Ziet u verwaarloosde dieren?

Ziet u in uw omgeving dieren die worden verwaarloosd? Meld dit dan bij 144. Bij verwaarlozing kunt u denken aan dieren die geen of onvoldoende voer, water en/of medische zorg krijgen van de eigenaar. Ook het onthouden van de nodige verzorging aan vacht, nagels, hoeven en/of gebit kunnen reden zijn om melding te doen.

Ziet u dieren met onvoldoende huisvesting?

De wijze waarop dieren zijn gehuisvest kan ook een reden zijn om melding te doen bij 144. De Nederlandse wet voorziet in een (beperkt) aantal regels en voorschriften waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen.

Wie zet de politie in bij 144-meldingen?

De politie heeft voor dit doel agenten speciaal opgeleid. Deze agenten zijn, naast hun specialisatie, volledig bevoegd voor alle andere onderdelen van het politiewerk. Zij krijgen aan de Politieacademie een opleiding in de aanpak van dierenleed.

Wat doet de politie met mijn melding?

De volgende organisaties werken samen om de meldingen die bij 144 binnenkomen zo goed en efficiënt mogelijk af te handelen:

 • Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed/Dierenpolitie

In alle regio-eenheden van de politie werken taakaccenthouders. Deze agenten die vaak de dierenpolitie worden genoemd, behandelen meldingen over de verzorging en huisvesting van gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.

 • 112 / Politie

De politie komt in actie bij situaties ‘waar iedere seconde telt’. Bijvoorbeeld om een losgebroken paard te vangen.

 • 112 / Brandweer

De brandweer wordt ingeschakeld bij meldingen waar snelle hulp aan een moeilijk bereikbaar dier noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een paard dat door het ijs is gezakt, of in de sloot is beland.

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA behandelt met name meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren (vee). Zij ziet toe op de naleving van de wetgeving ten aanzien van het welzijn, de huisvesting en het vervoer van onder meer runderen, geitjes, schapen, varkens en kippen.

 • Dierenbescherming

Meldingen over vermeende verwaarlozing van dieren, waarbij geen sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, worden in behandeling genomen door de Dierenbescherming. Het betreft dan meldingen over dieren waarvoor niet ‘optimaal’ wordt gezorgd, of dieren die in de knel dreigen te raken (bijvoorbeeld door persoonlijke problemen van de eigenaar). De Dierenbescherming is gespecialiseerd in het realiseren van mentaliteitsverandering en het preventief zorgen voor goede leefomstandigheden van particulier gehouden dieren.

 • Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

De LID is onderdeel van de Dierenbescherming en treedt op verzoek van de dierenpolitie op. Ook assisteert de LID op verzoek van de dierenpolitie bij onderzoeken.

 • Dierenambulances

Dierenambulances in Nederland zijn geen onderdeel van de overheid, maar veelal particuliere organisaties. De aansturing en inzet zijn daarom niet landelijk en wettelijk geregeld. De inzet is afhankelijk van de interne afspraken, beschikbare mensen en middelen van de betreffende dierenambulance. Het kan daarom voorkomen dat een dierenambulance in uw regio bijvoorbeeld ’s nachts niet uitrukt.

Welke straffen staan er op dierenmishandeling of dierenverwaarlozing?

De maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier is drie jaar. De maximale geldboete is € 19.500.