• Landelijk meldpunt dierenleed (binnenkort meer info)

Het gaat een landelijk meldpunt worden waar iedereen klachten melden over mishandeling/verwaarlozing of andere zaken.

 • Hulp bij vragen over dierenwelzijn en bemiddeling 

momenteel zijn we druk bezig met het opzetten van een nieuwe website waar particulieren terecht kunnen met al hun vragen over dierenwelzijn en waar ze klachten over overheden kunnen neerleggen. wij zullen proberen te bemiddelen en of hulp te geven.

 • Steunen dierenambulances

Het landelijk ondersteunen van dierenambulances en andere kleine initiatieven die zich inzetten voor dierenwelzijn.

 • VOORLICHTING OP SCHOLEN
Preventief voorlichting geven op scholen over dierenmishandeling. Er zijn al meer dan 30 voorlichtingsdagen geweest op scholen
 
 
 • VOEREN VAN RECHTSZAKEN
 
De stichting heeft en zal op een vreedzame wijze actie voeren tegen dierenleed, door het voeren van rechtszaken.
 
 
 • ACTIEF VOORKOMEN VAN DIERENLEED
 
De stichting is/gaat actief dierenleed tegen, door het verzorgen van zwaar verwaardeloosde paarde. Als de dieren opgeknapt zijn zal de stichting een nieuw goed tehuis zoeken voor de paarden.
 
 
 • INFORMATIESTANDS
 
Via een informatiestand word er voorlichting gegeven over dierenwelzijn/dierenleed.
 
 
 • FONDSEN WERVEN
 
Het is van groot belang dat alle doelen van de stichting uitgevoerd kunnen/blijven worden, daarom is ook een andere belangrijke taak voor de stichting fondsen werven op een transparante manier
 
 
 • OPKOMEN VOOR ALLE DIEREN
 
Voor de stichting zijn alle dieren belangrijk, groot, klein, wild of huisdier. Helaas omdat we een kleine stichting zijn kunnen we niet al het dierenleed aanpakken. Daarom hebben we steeds andere speerpunten.
 
 
 • VOORLICHTING OVERHEIDSINSTANTIES
 
De stichting wordt regelmatig gevraagd voorlichting te geven aan overheden, zoals politie Belgie over paardenbeulen, kamerleden over pittbull wetgeving, etc.
 
 
 • BEWUSTWORDEING
De stichting zorgt vaak voor een grote bewustwording, vaak denken mensen dat ze goed zijn voor dieren. Neem nu een voorbeeld van iemand die dagelijks een hond ‘met de pot’ mee laat eten. De hond leek op een wandelende Hema worst
 
 
 • WORKSHOPS
Regelmatig worden er workshops gegeven over hoe er met dieren omgegaan dient te worden.